פניך אבקש

 • 

דרשות שנאמרו בישיבת הכותל בשנת תשמ”ב

הרב שג”ר

ספר זה כולל דרשות של הרב שג”ר זצ”ל משנת תשמ”ב. באותה שנה החליף הרב שג”ר את הרב ח”י הדרי שליט”א בראשות ישיבת הכותל, ונשא את דרשת ראש הישיבה פעם בשבועיים. בדרשות אלה ישנו שילוב בין דרשנות על פרשות השבוע ומאורעות הזמן לבין עיצוב דרכים בעבודת ה’.

 

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435