שני המאורות

השוויון במשפחה ממבט יהודי חדש

הספר אזל

המהפכה הנשית, שמשמעה חתירה לשוויון בתחומים שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, זוכה במאמרי ספר זה להארת פנים. אולם הארת פנים זו מלווה במודעות לסכנות הנשקפות ממהפכה זו לערעור מבנה המשפחה המסורתית, כמו גם לפגימה בתשתית הרוחנית והנפשית של קבלת עול מלכות שמים - סכנות שאף קנו שביתה מסוימת גם בחברה הדתית. מטרתנו היא לנסות להציע ראשי פרקים להכלת המהפכה הנשית בתוך עולם הקדושה והמסורת.

ספר זה מברר סוגיות יסוד סביב שאלת השוויון ביחסי שני המינים, הן מזווית מחשבתית-עקרונית, הן ביחס למספר סוגיות מעשיות מרכזיות כמו לימוד תורה נשי, כיסוי ראש, חלוקת מלאכות הבית, ועוד.

ספר שני בסדרה "תורה וחיים מודרניים", בהוצאת מכון בינה לעיתים שעל יד ישיבת שיח יצחק.

  מחיר באתר: 60 ₪  
כריכה קשה 25 × 18 סנטימטרים ס"מ 317 עמ'
שני המאורות עורך: ד"ר זוהר מאור
תשס"ז