שיעורים בספר שופטים – פרק ט

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435