חבורת אומות העולם 20: יהדות ליברלית וחזון האוניברסליזם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435