הלכה ומטא-הלכה 9: קונסרבטיבים ורפורמים, שיעור סיכום

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435