המעבר מפורים לפסח – שיעור שני

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435