כתבי ר’ צדוק 10: טקסי האכילה בליל הסדר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435