אכילת בשר: בין זבח לחול

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435