תורת האדם של בעל התניא 18: מחשבות זרות – רבי נחמן והרב שג"ר