תורתו של לוינס 28: הברית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435