כתבי ר’ צדוק 18: איזור הביניים שבין היהודים לגויים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435