המעבר מפורים לפסח – שיעור ראשון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435