תורת האדם של בעל התניא 17: מחשבות זרות – תודעת בעל התניא