תורת האדם של בעל התניא 17: מחשבות זרות – תודעת בעל התניא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435