לשם שבו ואחלמה 15: הילולה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435