הלכה ומטא-הלכה 18: סיכום

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435