בבא קמא 6: “הנגר”

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435