בימת שיח: להסכים להינקב מהצער

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435