חבורת אומות העולם 21: הראי”ה קוק ואומות העולם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435