בימת שיח: רצף, זהות וברית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435