כתבי ר’ צדוק 19: זהות כתהליך

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435