תורתו של לוינס 17: “חילון וביטול הכישוף”, שיעור ראשון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435