תורתו של לוינס 24: “חוק שן תחת שן”

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435