כתבי ר’ צדוק 11: המתח שבין היהודים ליהדות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435