שיעורים בספר שופטים – פרק יג

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435