תורתו של לוינס 25: רצון השמיים וכוחם של בני האדם, שיעור ראשון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435