תיקון האכילה 3: ר’ צדוק הכהן מלובלין

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435