תורה ובע”פ 7: מדרש ההלכה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435