תורה ובע”פ 8: פשט ודרש

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435