הלכה ומטא-הלכה 15: מנהג עוקר הלכה, שיעור שני

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435