בימת שיח: טרגדיית עבודת האדמה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435