תורת האדם של בעל התניא 13: דירה בתחתונים, שיעור שני

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435