בבא קמא 9: פתיחה, מתודולוגיה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435