תורתו של לוינס 23: הנעורים של ישראל, שיעור שני

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435