תיקון האכילה 1: בראשית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435