בבא קמא 35 – החובל בעבד כנעני

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435