מילים מתנועעות ברוח 25: עצמאות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435