תורתו של לוינס 27: ערי המקלט

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435