חבורת אומות העולם 22: פראנץ רוזנצוויג ואומות העולם