הדחף העמום 11: יהדות ונצרות (3)

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435