בבא קמא 14: בושת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435