חבורת איזביצא: ויקהל, פורים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435