כתבי ר’ צדוק 13: הקדושה שמחוץ לגבול

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435