תשובה וכנות 2: נעשה אדם

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435