בימת שיח: הלכה חיה וחיים של הלכה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435