שיעורים בספר שופטים – פרק כ”א

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435