אכילת בשר: בין זבח לחול

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435