מה עושים עם התהומות? [שיעור ראשון]

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435