תורה ובע”פ 13: התוספתא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435