כתבי ר’ צדוק 14: מגדל פורח באוויר, שיעור ראשון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435