מסכת נזיקין – על תלמוד ועל מחקר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435